Mededelingen
 


Frontriem / zadelbling maken 22 Januari. MEER INFO zie kopje nieuws


De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 8 Januari 2017. onderlinge-Wedstrijd gaat niet door!


Nabestaanden van ere-voorzitter G. Snijders willen hun dankbetuigen aan de leden en vrienden van de Rhoonse Ruiters en andere belangstellende. Zie hier de Kaart. 


 Er is een nieuwe Ruiterstem!

Druk op kopje ruiterstem 


Tijdens de ALV van 16 November 2016 stond de vereniging stil bij het overlijden van ere-voorzitter Dhr. Gerrit Snijders. Samen met zijn familie is tijdens de ALV zijn foto in het clubgebouw onthuld en is het 'Gerrit Snijders pad' geopend. In de Ruiterstem van 10 december zal een samenvatting staan van de ALV met het in memoriam van Dhr. G. Snijders. 

Ook heeft er bestuurswissel plaatsgevonden. Mevr. Melanie Fitskie heeft afscheid genomen van het secretariaat en het penningmeesterschap. Mevr. Marieke Zantman neemt de post penningmeester van haar over. Het secretariaat zal overgenomen worden door Stephanie Krijgsman. Tevens trad Anne Grethe van der Hout af als algemeen bestuurslid.  


 Wij zijn dringend opzoek naar enthousiaste vrijwilligers voor achter de bar of in de keuken tijdens de wedstrijden op de vereniging.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, dan kan dit bij onze voorzitter Piet van der Schee. voorzitter@rhoonseruiters.nl of het secretariaat secretariaat@rhoonseruiters.nl .

 

 

 

De vereniging

Statuten
Reglement vereniging
Contributies
Inschrijfformulier
Ruiterstem 

Lees meer

Interessante links

Ga direct naar:

Startlijsten
KNHS

Contact