Historie

De Ruitervereniging Rhoon en omstreken is opgericht op 5 april 1972 en heeft in de afgelopen jaren op verschillende locaties binnen de gemeente Rhoon en Poortugaal haar activiteiten als vereniging kunnen verrichten.
In 1984 heeft de vereniging haar eerste echte eigen locatie gevonden op het terrein aan de Havendam, in de polder naast de haven.
In het jaar 1998 heeft de verenging plaats gemaakt voor de bouw van de nieuwe Don Bosco school. De verenging is toentertijd een aantal meters opgeschoven in de polder en heeft nu haar onderkomen aan de welbekende Albrandswaardsedijk 198 te Poortugaal.
De vereniging heeft geen eigen paarden en pony's die worden verhuurd of in pension staan. Alle leden hebben hun paard en/of pony op een eigen locatie elders gehuisvest. Dit kan variëren bij een van de pensionstallen in het dorp tot het aan eigen huis hebben staan van het paard of pony.
De vereniging heeft zich in de afgelopen jaren mee ontwikkeld met de nieuwe ontwikkelingen in de paardensport.

Jaren 70

In de beginfase van het bestaan van de vereniging, we praten dan over de jaren 70, bestond de paardensport in onze regio uit 7 grote wedstrijden. Deze wedstrijden werden afwisselend gehouden bij een van de regionale verenigingen. Iedere vereniging organiseerde één van deze regionale wedstrijden. Dit waren zeer grote wedstrijden met grote aantallen deelnemers uit de regio. Voor een wedstrijd was het nodig om vaak 8 ringen uit te zetten en een grote springring. De vereniging heeft deze wedstrijden toentertijd vaak georganiseerd met medewerking van de gemeente en het recreatieschap IJsselmonde. De wedstrijden werden dan gehouden op geschikt terrein. Langs de Oude Maas, tussen de jachthaven van Rhoon en de jachthaven van Poortugaal, of op het terrein langs de Oude Maas, het Hoge Veld. Door de unieke ligging van het wedstrijdterrein, de ringen lagen verspreid in het gehele gebied, was deze wedstrijd zeer geliefd bij alle deelnemers. Mede door de samenwerking met het recreatieschap en de gemeente kon de vereniging aan haar regionale verplichtingen op een unieke wijze voldoen. Het onderwijzen van de ruiter gebeurde in een rijbak van 20 bij 40 meter, welke was gevestigd op het terrein van de heer Stahlie.

Jaren 80/90

Halverwege de jaren 80 werd het speelveld enigszins anders. De zeven grote regionale wedstrijden werden minder prominent. De kleinere wedstrijden kwamen meer in beeld. De wedstrijdruiter wilde vaker deelnemen aan een wedstrijd om sneller op een hoger niveau te raken. In deze periode was de vereniging naar haar terrein aan de Havendam verhuisd. Hier had de vereniging de beschikking over en 20 bij 40 meter rijbak. De rijbak was toentertijd zeer modern. De bodem was zand gemengd met kunststof, een nieuwe ontwikkeling in de ruitersport. Het organiseren van de grote regionale wedstrijden geschiedde nog steeds in samenwerking met de gemeente en het waterschap, maar doordat de verenging een eigen terrein had was er ook de mogelijkheid om een beperkt aantal keren per jaar een kleinere wedstrijd te organiseren.


Jaren 2000

Het speelveld wijzigde wederom. De grote regionale wedstrijden raakten steeds verder op de achtergrond. De kleinere wedstrijden kregen de overhand. Indien een ruiter wenste was er iedere week wel ergens een wedstrijd in de buurt. Deze wedstrijden werden normaliter op gras verreden. Het niveau van de dressuursport ging omhoog, voor het oefenen was het bezit van een rijbaan die geschikt was voor de zwaardere categorieën dan ook noodzakelijk. Eind jaren 90 is de vereniging verhuisd naar de huidige locatie. Bij deze verhuizing is de rijbak vergroot naar 20 bij 60 meter. Hierdoor voldeden we weer aan de nieuwste ontwikkelingen. Het terrein is groot genoeg om op het gras nog een aantal ringen uit te zetten voor het organiseren van zowel menwedstrijden als dressuurwedstrijden als springwedstrijden. Het mennen heeft in deze periode ook meer vorm gekregen. Onze menwedstrijden staan als zeer goed bekend. Daarnaast zijn in deze jaren een aantal grotere evenementen georganiseerd, met als hoogtepunt “Ascot te Rhoon” waarbij de olympisch kampioene Anky van Grunsven heeft opgetreden. De vereniging heeft in deze 15 jaar volop en succesvol meegedraaid in de ontwikkelingen.

Jaren 2015 - 2017

In deze jaren zien we dat het afnemen van wedstrijdproeven op een grasbodem in deze regio alleen nog maar gebeurt bij de Rhoonse Ruiters. Nu het rijden op een grasbodem lastiger is, gras is gladder dan een zandbodem, zien we ook dat het aantal inschrijvingen bij de door ons georganiseerde wedstrijden afneemt. Ook het organiseren van een wedstrijd waarbij de proef in de rijbak wordt verreden is lastiger geworden. De ruiters dienen dan in te rijden op het gras, hetgeen voor veel deelnemers een reden is om zich niet in te schrijven.

2018, heden

Sinds begin 2018 is de rijbaan totaal vernieuwd en vergroot. De rijplaat, hoe we het nu noemen, is 45 bij 85 meter. Hierdoor kunnen er twee 20 bij 60 meter ringen naast elkaar uitgezet worden en hierachter ligt een 20 bij 40 meter ring om in los te rijden. De rijplaat is voorzien van een eb en vloed bodem, wat inhoudt dat de bodem constant de juiste vochtigheid heeft. Ook is het mogelijk om als het vriest de rijplaat onder water te zetten, zodat er een ijsbaan ontstaat. Zo wordt de rijplaat toch nog gebruikt als het niet mogelijk is om te rijden. Op dit moment zijn we nog bezig om de rest van het terrein te vernieuwen, zoals het vergroten van de parkeerplaats. Het terrein van de vereniging wordt echt in een nieuw jasje gestoken en daar zijn we erg trots op.

Contactinformatie

Albrandswaardsedijk 198 3172 XB Poortugaal secretariaat@rhoonseruiters.nl