Vereniging

Historie Bestuur Instructie Vrijwilligers Reglement Bakregels

Op de voorpagina is al het een en het ander te lezen over de vereniging. In de historie zijn de grote lijnen door de jaren heen omschreven en hoe we er nu voor staan. Toch is er veel meer verbonden aan de vereniging dan slechts de behaalde resultaten en de groots georganiseerde wedstrijden. We zetten ons ook in om de vereniging te behouden waarvoor deze bedoeld is, namelijk verenigen. De club is van ieder die bereid is om een steentje bij te dragen.

"Het is onze vereniging."

Samen streven we de ambities na en maken we de club zoals deze is. Een hoogtepunt in het verenigingsleven van de Rhoonse Ruiters is uiteraard de vernieuwde accommodatie. Het is bijzonder dat er met slechts een groep vrijwilligers zo’n prestatie behaald is. Het was een project van twee jaar, waarin iedereen de schouders eronder zette. Het nastreven van hetzelfde doel en het verenigen is iets wat wij belangrijk vinden.

Ambities en uitdagingen

Uiteraard liggen er nog veel meer ambities en uitdagingen in het vizier:
Professionaliseren en de groei van de vereniging:
· Grotere concoursen en evenementen organiseren.
· We hebben toezegging om in 2019 de selectiewedstrijden voor de Zuid-Hollandse Outdoorkampioenschappen te organiseren ter voorbereiding op het NK.
· Investeren in onze leden en nieuwe leden te verwelkomen door een strategisch visie en beleid te ontwikkelen voor zowel korte als langere termijn.
· Investeren in het aantrekken van jeugdleden; het binden en boeien van de jeugd.
· Meer clinics organiseren.
· Open beleid creëren.
· Locatie beschikbaar stellen voor derden met o.a. als tegenprestatie als vrijwilliger te helpen bij activiteiten van de Rhoonse Ruiters.
· Activiteiten organiseren voor de inwoners van Albrandswaard.

Vrijwilligers

Echter zijn het onze vrijwilligers die de vereniging tot een succes maken. De grote uitdaging is daarom ook het binden en boeien van vrijwilligers. We zijn al gestart met het opzetten van een vrijwilligersplatform om meer persoonlijke aandacht en betrokkenheid te bieden. De cultuurkant van de vereniging moet meer belicht worden. Te denken aan verenigen, saamhorigheid en erbij horen. Hiermee voorkomen we de individualisering van de sport en komt er meer verbondenheid.

Schaatsen op natuurijs

Schaatsen op natuurijs behoort tot het nationaal cultureel erfgoed en dit willen wij veiligstellen voor de volgende generaties. De rijbaan beschikt over een eb en vloedsysteem en zal al na een paar dagen vorst inzetbaar zijn als natuurijsbaan. Er is namelijk maar 5 cm ijs nodig. Er komt een ijsbaancommissie die dit allemaal gaat organiseren, welke nog moet worden opgericht. De ijsbaan komt er pas, wanneer de rijplaat niet meer geschikt is om in te rijden.

Na de laatste loodjes van de vernieuwde accommodatie is er meer tijd en ruimte om verder te ontwikkelen. De nieuwe rijbaan biedt volop mogelijkheden om nog mooiere en grotere concoursen en evenementen naar Rhoon te halen. Door onze maatschappelijke betrokkenheid willen we iets terug doen voor de inwoners van onze gemeente Albrandswaard. Met als paradepaardje het schaatsen op natuurijs, een echt cultureel erfgoed.

Toekomst

Meebewegen in de veranderingen in het verenigingsleven, zodat de Rhoonse Ruiters ook in de toekomst een bloeiende ruitervereniging blijft. Initiatieven, ideeën en enthousiasme genoeg. We horen er allemaal bij. Met elkaar en voor elkaar doelen nastreven, zo’n vereniging willen we zijn.

Voor de groei van de vereniging zijn er uiteraard nog vrijwilligers nodig. Bent u enthousiast geworden na het lezen van onze visie en lijkt het u leuk om iets te doen voor de vereniging? Dan kunt u contact opnemen met ons vrijwilligersplatform (vrijwilligers@rhoonseruiters.nl). Dit mag van alles zijn, van het enkele uren bardienst draaien tot het versieren van de club voor een activiteit. Het platform zorgt voor de juiste vrijwilliger op de juiste plaats, dus schroom niet om een mailtje te sturen.

Vrijwilligersplatform e-mailen

Contactinformatie

Albrandswaardsedijk 198 3172 XB Poortugaal secretariaat@rhoonseruiters.nl